INFÖR RESAN

Resevillkor för bokningar hos Gibrandi Travel

Intresseanmälan/Bokning/Betalning
Intresseanmälan görs till Gibrandi Travel via telefon 08-783 2066, eller via e-mail info@gibranditravel.se. Gibrandi Travel återkommer därefter med besked huruvida kundens önskemål kan uppfyllas. Därefter skickas en bekräftelse via e-post. Kunden blir bunden, när han skriftligen accepterat offerten/inbetalat anmälningsavgift på 600 kronor inom 7 dagar. I annat fall avregistreras bokningen. Detta gäller bokningar som görs fram till 45 dagar före avresedagen. Görs bokningen därefter blir avtalet bindande för kunden så snart betalning gjorts till Gibrandi Travel. Betalningen ska då göras omgående. I  övriga fall ska betalningen erläggas senast 40 dagar före avresa.

Prisändringar
Gibrandi Travel reserverar sig för att priserna på resealternativen  kan komma att ändras, uppåt eller nedåt beroende på valutakursändringar och ändrade skatter.

Reklamationer
Eventuella reklamationer ska göras av resenären på plats direkt till den lokala leverantören, som då ges möjlighet att rätta felet/avhjälpa bristen. Om problemet trots detta kvarstår, ska Gibrandi Travel kontaktas snarast för att ges möjlighet att åtgärda problemet. Om resenären underlåter att vidta några åtgärder i enlighet med ovanstående, bortfaller resenärens möjlighet att i efterhand kräva någon form av återbetalning från Gibrandi Travel.

Specialvillkor gällande reguljärflyg beträffande bokning/avbokning och betalning  samt hotellbokningar
Gibrandi Travel följer flygbolagens betalnings- och avbeställningsregler, för mer information se deras resp hemsidor. Avbokningsregler för hotellbokningar kan variera. För mer information kontakta oss. 

Särskilda resevillkor för grupp- och konferensresor 
Avtalsförhållanden.
Avtalet är bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalat överenskommen anmälningsavgift enligt arrangörens anvisningar. Arrangören ska bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål.

Kontaktperson.
Beställaren av konferens- eller gruppresa ska utse kontaktperson med rätt att företräda beställaren gentemot arrangören i alla frågor avseende konferens- eller gruppresa.

Deltagarlista.
Senast 50 dagar före avresan ska beställaren tillställa arrangören deltagarlista.


 

 

spacerspacer